Guatemalteken samen met vakbonden tegen corruptie en straffeloze praktijken

Van 3 tot 20 november reisde een groep Guatemalteekse vakbondsafgevaardigden door Europa om de ernstige repressie in hun land aan te klagen. De missie kwam er op initiatief van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de Guatemalteekse Beweging van Vakbonden, Landbouwers en Inheemse Inwoners. Ze wilden zoveel mogelijk steun en begrip losweken bij Europese politici, instellingen en de bevolking. De situatie in hun land loopt immers serieus uit de hand. Veel werknemers in Guatemala mogen zich niet verenigen in een vakbond. Dikwijls hebben ze het recht niet om te onderhandelen met de werkgever over hun arbeidsvoorwaarden, en deze zijn onaanvaardbaar. Er zijn schendingen wanneer het gaat over minimumlonen, uurroosters, aandacht voor veiligheid en voor gezondheid van de werknemers. Verder wordt de buitenlandse economie bevoordeeld, in het nadeel van de Guatemalteekse landbouwers.

“De nieuwe president, Álvaro Colom, heeft hoopgevende uitspraken gedaan toen hij in januari van dit jaar aantrad”, vertelt vakbondsleider José Pinzón (CGTG), die deel uitmaakt van de delegatie. “Maar tot nu toe zijn daar jammer genoeg nog geen daden uit voortgekomen.” Pinzón legt ook de nadruk op de corruptie die welig tiert in zijn land, in de eerste plaats bij de overheid. “Verschillende ministeries zijn door en door corrupt. Wanneer arbeiders een vakbond willen oprichten, waarschuwt het ministerie van Werk het bedrijf in kwestie! Zo krijgen de werknemers geen kans om zich te verenigen. We moeten samen deze corruptie bestrijden. Alle machten zijn corrupt in ons land. Enkele maanden geleden ‘verdween’ nog zomaar 82 miljoen Quetzales aan (zo'n 8,6 miljoen euro, red.) overheidsgeld, niemand weet waarheen.”

De delegatieleden zijn vastberaden om zoveel mogelijk politieke steun te vergaren tijdens hun twee weken durende bezoek aan Europa. “We hopen dat België, met zijn beleid van dialoog en wederzijdse contacten, invloed kan uitoefenen op de publieke en private werkgevers in Guatemala. Zodat zij stoppen met hun straffeloze praktijken”, hoopt Pinzón. “Deze missie getuigt van een globalisering van de solidariteit. We willen de wederzijdse samenwerking en solidariteit versterken en in concrete acties omzetten, samen met onze Belgische en Europese partners.”

De IAO draagt alvast haar steentje bij. ACV-voorzitter Luc Cortebeeck mocht in naam van de IAO meedelen dat de organisatie in februari een commissie met afgevaardigden naar Guatemala stuurt. Die commissie zal bestaan uit afgevaardigden van hoog niveau en van verschillende partijen: de overheid, de IAO en de vakbonden. (L.V.D.B.)

uit Visie, nr.32 van 14/11/2008

Fichier attachéTaille
Icône document Microsoft Office politiek dossier 2008 Guatemala volledig.doc1 octet